Trener biznesu, Coach International Coaching Community

»Witaj w strefie własnego rozwoju

Jak skutecznie i trwale rozwijać kompetencje miękkie niezbędne do osiągania rezultatów?

Skorzystaj z wiedzy i umiejętności praktyka biznesu, menedżera z bogatym doświadczeniem: 18 lat pracy w korporacjach polskich i zagranicznych , ponad 4 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych dla największych firm w Polsce.

Coaching, mentoring indywidualny oraz odpowiednio zaprojektowane szkolenia grupowe to skuteczne narzędzia sprzyjające pozytywnym zmianom w pracy każdego z nas. Na początku procesu tj. na etapie diagnozy potrzeb oraz później przy oceny postępów, wykorzystuję m.in. odpowiednio dobrane programu modelu Extended DISC ®.

Na sukces składa się wiele zmiennych i predyspozycji. Talent nie jest elementem wystarczającym do jego osiągnięcia. Zadbaj zatem o to by w maksymalnym stopniu poznać i wykorzystać własny potencjał i na tej bazie planować i harmonijnie realizować ważne cele zawodowe i prywatne.

© Copyright 2009-2010 - Małgorzata Kwiatkowska